Termeni şi condiţii

Acest site este proprietatea exclusivă a SC PC SOFT GROUP SRL. Folosirea acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii.

SC PC SOFT GROUP SRL își rezervă, oricând și potrivit bunei sale cuviințe, dreptul de a:

 • opera schimbări în termenii și condițiile de utilizare a acestui site
 • îmbunătăți, adăuga, modifica sau suspenda, parțial sau în totalitate, site-ul
 • întrerupe oricând și pentru oricare motiv folosirea site-ului de către utilizatori

Securitatea Datelor Personale
Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.

Accesul la site
SC PC SOFT GROUP SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei.

Limitare de responsabilitate
Site-ul și materialele aferente sunt folosite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” fără garanții de nici un fel. SC PC SOFT GROUP SRL nu ofera nici o garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc. SC PC SOFT GROUP SRL nu garanteaza că acest site, serverele sale sau email-urile trimise în numele site-ului sunt lipsite de virusi sau alte componente dăunătoare.
SC PC SOFT GROUP SRL nu va fi răspunzatoare pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și nici pentru orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel pierderi.

Condiții Legale
Accesul şi utilizarea acestui site, cât şi a conţinutului de aici, vor fi guvernate şi interpretate în acord cu legile române în vigoare. Câteva dintre legile aplicabile, inclusiv modificările ulterioare:

 • Legea comerţului electronic – 365/2002
 • Regulament nr. 4/2002 al BNR privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii
 • Ordinul 16/2003 al MCTI privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul aplicaţiilor Internet-banking sau home-banking
 • Legea semnăturii electronice – 429 / 2001
 • Norme tehnice şi metodologice din 13 decembrie 2001 pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
 • Legea 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă
 • Ordonanţa nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă
 • Hotărârea Guvernului nr. 1308 din 11/20/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comerţul electronic
 • Legea privind clauzele abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori, nr. 193/2000
 • Legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date – 677 / 2001
 • Ordinul nr. 1453 din 1 martie 2001 privind ocupaţia de Designer pagini web
 • Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • Dispoziţii privind Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (Titlul III din Legea 161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003)

Confidenţialitatea datelor
SC PC SOFT GROUP SRL respectă toate prevederile legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform cerințelor legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC PC SOFT GROUP SRL are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SC PC SOFT GROUP SRL este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 23171.

SC PC SOFT GROUP SRL nu transmite datele cu caracter personal ale utilizatorilor prezentului site către alte persoane. Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente prezentate pe site-ul www.bzzmag.ro. Sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciului sau produsului. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă către SC PC SOFT GROUP SRL.

Dispoziții finale
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.